องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

โทร  044-666053 , 044-666054

www.dongejan.go.th

e-mail : dongejan1@gmail.com

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน