ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน  ตำบลดงอีจาน                  อำเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์  31110

044-666053 , 044-666054

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

e-mail : dongejan1.co.th

www.dongejan.go.th