ณ สำนักงานองค์การบริหารส่่วนตำบลดงอีจาน  ตำบลดงอีจาน

อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทร  044-666053 , 044-666054

เว็บไซด์  :  www.dongejan.go.th

facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน