ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559