ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม – หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นำโดย นายไพรวัลย์  โลมรัตน์            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และคณะผู้บริหาร พนักงาน        องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นักเรียน ประชาชนตำบลดงอีจาน            ได้ร่วมเดินรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9  มกราคม 2562                  ณ บริเวณพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลดงอีจานตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนและยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง