ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง