กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นำโดย นายไพรวัลย์  โลมรัตน์            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน และคณะผู้บริหาร พนักงาน        องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นักเรียน ประชาชนตำบลดงอีจาน            ได้ร่วมเดินรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9  มกราคม 2562                  ณ บริเวณพื้นที่ตำบลดงอีจาน เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลดงอีจานตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนและยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย