ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล cape seal เชื่อมหมู่บ้าน ม.7 บ้านม่วงงาม – ม.8 บ้านหนองตะไก้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล cape seal เชื่อมหมู่บ้าน ม.7 บ้านม่วงงาม - ม.8 บ้านหนองตะไก้