โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านดงบัง หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนบ้านดงบัง หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง