โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ (บริเวณบ้านนายธนากร – ศาลากลางบ้านสี่ดอน)

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ (บริเวณบ้านนายธนากร – ศาลากลางบ้านสี่ดอน)