โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concerete) หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา – หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concerete) หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา – หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ