11 กันยายน 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

Download (PDF, 856KB)

29 สิงหาคม 2561

29 สิงหาคม 2561 เวลา 07.09 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน ถือฤกษ์ดี เวลา 07.09 น. ไหว้ศาลเจ้าที่ สิ่งศักสิทธิ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน นายไพรวัลย์ โลมรัตน์ พร้อมคณะสมาชิกสภา อบต. และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงาน

ประกาศ อบต.ดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

Download (PDF, 607KB)

Download (PDF, 868KB)

Download (PDF, 694KB)

Download (PDF, 618KB)

Download (PDF, 858KB)

Download (PDF, 708KB)

Download (PDF, 632KB)

Download (PDF, 861KB)

Download (PDF, 718KB)

Download (PDF, 620KB)

Download (PDF, 873KB)

Download (PDF, 665KB)

Download (PDF, 707KB)

Download (PDF, 863KB)

Download (PDF, 744KB)

Download (PDF, 600KB)

Download (PDF, 861KB)

Download (PDF, 682KB)

Download (PDF, 641KB)

Download (PDF, 857KB)

Download (PDF, 717KB)

Download (PDF, 624KB)

Download (PDF, 864KB)

Download (PDF, 695KB)

Download (PDF, 627KB)

Download (PDF, 871KB)

Download (PDF, 712KB)

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน