โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิงแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ (บริเวณบ้านนางกุหลาบ – บ้านนางสมหวัง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิงแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ (บริเวณบ้านนางกุหลาบ – บ้านนางสมหวัง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิงแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมู่ที่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ (บริเวณบ้านนางกุหลาบ – บ้านนางสมหวัง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 (ซอยวัดป่าประชามิตร)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 (ซอยวัดป่าประชามิตร)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล cape seal เชื่อมหมู่บ้าน ม.7 บ้านม่วงงาม – ม.8 บ้านหนองตะไก้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม – หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน