ประกาศ อบต. ถนนลาดยาง 6-9-2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.85-003 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 6 (จากหมู่ที่ 9-6 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งจังหัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 856KB)

Download (PDF, 917KB)

Download (PDF, 856KB)

Download (PDF, 913KB)

ถนนลาดยาง ม.9-6 เชื่อม 2 ทุ่งจังหัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแบบ Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 85-003 บ้านหนองไทร หมู่ที่ 6 (จากหมู่ที่ 9-6 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งจังหัน)

Download (PDF, 872KB)

Download (PDF, 895KB)

Download (PDF, 862KB)

Download (PDF, 889KB)

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560

Download (PDF, 338KB)


Download (PDF, 440KB)


Download (PDF, 648KB)


Download (PDF, 613KB)


Download (PDF, 239KB)

ยินดีต้อนรับทุกท่าน